top of page
HOME
68956596_447996315790793_388409088171573
linkedin_profile_image.png

"אנשים טובים באמצע הדרך,אנשים טובים מאוד.אנשים טובים יודעים את הדרך,איתם אפשר לצעוד"

נעמי שמר

72639696_481674439089647_333138901232045
linkedin_profile_image.png

סדנת מעצימים- לגיבוש כיתה

סדנאות בזום או בבית הספר למורים-

נתינת כלים פרקטיים לגיבוש כיתה והעצמת הילדים

Leadership
69175352_447996385790786_397015016362790
linkedin_profile_image.png

"האתמול מכין את היום והמחר כרוך בהיום"

דוד בן גוריון

Subscribe

​​

תודה רבה שנרשמתם ל"יוצרים כיוון" תקבלו למייל עידכונים כשיהיו פרסומים לתכניות חדשות

 

 

orinshlapo

linkedin_profile_image.png
dig dig.jpg

'חופרים בזום'

מי יותר חופר מארכיאולוגים?

חפירה פילוסופית על עתיקות בזום

אורך ההרצאה 45 דק בזום

למה להזמין כזו הרצאה?

העשרה, יצירתיות, דימיון, שאילת

שאלות, ידע חדש

שדה 3.jpg

'סדנת מעצימים'

סדנת מעצימים למורים לגיבוש כיתה

איך לגבש את הכיתה

דרך סדנאות חוץ מיוחדות

הרצאה בזום- לקבלת כלים פרקטים לכיתה שלכם

bottom of page